دو فصلنامه معماری و شهرسازی ایران نشریه علمی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران است که در راستای مستند سازی و تقویت پژوهش های مرتبط با حوزه های معماری، معماری منظر، برنامه ریزی شهری، طراحی شهری، مرمت بافت و ابنیه، طراحی صنعتی و حوزه‌های وابسته، در پائیز 1389 با مجوز شماره 3/211003 مدیر کل دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی، "علمی-پژوهشی" شناخته شده و اولین شماره آن منتشر شد. این نشریه بنابر آیین نامه نشریات علمی مصوب 1398/02/02 به شماره 11/25685 وزارت علوم تحقیقات و فناوری با عنوان"نشریه علمی" شناخته می شود.سردبیر نشریه جناب آقای دکتر مصطفی بهزادفر و مدیر مسئول آن، جناب آقای دکتر محسن فیضی می­ باشند.

این نشریه در پایگاه نشریات با دسترسی آزاد(DOAJ)، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)، بانک اطلاعات نشریات کشور(Magiran)، سیویلیکا(Civilica)، پایگاه مجلات تخصصی نور(Noormags) نمایه می‌شود. لازم به توضیح است که این نشریه در آخرین ارزیابی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) حائز رتبۀ Q2 با ضریب تأثیر 0/208، شده است. همچنین در ارزیابی سال 1401 نشریات وزارت علوم رتبه الف را دریافت کرده است.

اطلاعات نشریه علمی معماری و شهرسازی ایران

عنوان نشریه

 معماری و شهرسازی ایران

شماره شاپا

 چاپی: 2228-589X

 الکترونیکی: 2645-7148

درجه

 درجه علمی "الف" مورد تأیید کمیسیون نشریات وزارت علوم، رتبۀ Q2 با ضریب تأثیر 0/208 پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

حوزه موضوعی

 معماری، معماری منظر، برنامه ریزی شهری، طراحی شهری، مرمت بافت و ابنیه، طراحی صنعتی و حوزه‌های وابسته

زبان انتشار

 مقاله کامل: فارسی            چکیده مبسوط: انگلیسی

سال شروع انتشار

 پائیز 1389

شمارگان سالانه

 دوفصلنامه

نوع انتشار

 الکترونیکی

صاحب امتیاز

 انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران

مدیر مسئول

 آقای دکتر محسن فیضی، استاد، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران

سردبیر

 آقای دکتر مصطفی بهزادفر، استاد، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران

محل انتشار

 ایران- تهران

ناشر

 انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران

وضعیت

 فعال

شیوه داوری مقالات

 دوسویه ناشناس(کور)

وب سایت

    http://www.isau.ir/

نحوه دسترسی به مقالات

  دسترسی آزاد برای عموم

مجوز دسترسی آزاد

  CC-BY

نرم افزارهای مشابهت یاب

  فارسی: همیاب سیناوب، ایرانداک

 انگلیسی: iThenticate

هزینه چاپ

  • ارسال مقاله رایگان
  • بررسی اولیه مقاله: یک میلیون و پانصد هزار ریال(1.500.000 ریال)
  • داوری مقاله: سه میلیون و پانصد هزار ریال(3.500.000 ریال)
  • انتشار: ده میلیون ریال(10.000.000 ریال)