بنام ایزد یکتا

فایل راهنمای نگارش مقاله        فایل راهنمای نگارش مقاله 

 فایل تنظیم مشخصات نویسندگان

 فرم تعهدنامه نویسندگان

 فرم تعارض منافع

شیوه نامه APA

راهنمای دریافت شناسه ارکیدORCID

راهنمای همانندجویی ایرانداک

منشور اخلاقی برای پژوهشگران

 **********************************************************

راهنمای نویسندگان

 از نویسندگان محترم جهت انتخاب نشریه علمی معماری و شهرسازی ایران برای انتشار اثر علمی ایشان، صمیمانه سپاسگزاریم. خواهشمند است جهت تسریع در مراحل داوری و انتشار، با دقت راهنمای نویسندگان را مطالعه بفرمایید.

1- مقاله باید حاصل کار علمی و پژوهشی بوده و قبلاً در نشریه‎ دیگری اعم از داخلی یا خارجی  و یا مجموعه مقالات سمینارها و مجامع علمی چاپ نشده و یا همزمان برای نشریه دیگری ارسال نشده باشد.

 2- صرفا مقاله پژوهشی در مجله مورد ارزیابی قرار می گیرد و مقالات مروری نیز از نویسندگان مجرب و پیشکسوت معماری و شهرسازی در زمینه‎ نظری برابر اهداف و چشم انداز مجله پذیرفته می‌شود.

3- مقالات باید صرفاً از طریق سایت مجله به آدرس http://www.isau.ir  ارسال شوند. به مقالاتی که از طریق ایمیل یا به‌صورت چاپی به مجله ارسال شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

4- مسئولیت صحت و سقم مقاله به لحاظ حقوقی و علمی بر عهده نویسندگان است. دوفصلنامه علمی "معماری و شهرسازی ایران" حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می‌دارد.

5- مقالاتی که خارج از حوزه اهداف مجله ارسال شوند، بدون داوری و با نظر سردبیر یا گروه دبیران مجله، از فرایند ارزیابی خارج خواهند شد.

6- زبان رسمی نشریه فارسی است و مقاله باید دارای انشایی روان و از نظر دستور زبان و آیین نگارش فارسی خالی از اشکال بوده و سقف تعداد صفحات 17 صفحه می باشد(بدون احتساب صفحه چکیده و منابع).

7- در گروه نویسندگان حتما یک عضو هیات علمی باید وجود داشته باشد.

8-  مشخصات نویسنده / نویسندگان به‌جز در صفحه جداگانه ای با عنوان مشخصات نویسندگان، نباید در هیچ قسمت دیگری از مقاله ذکر شود.

9- از هر نویسنده تنها یک مقاله در فرآیند داوری قرار می گیرد و ارسال مقاله دوم تنها زمانی میسر است که مقاله اول تعیین تکلیف شده باشد.

10- در صورت استفاده از پایان‌نامه یا رساله‌های دانشجویی، ذکر نام استاد راهنما، عنوان رشته و نام دانشگاه مربوط، الزامی است و مقالات برگرفته از پایان‌نامه و رسالة دانشجویان با نام استاد راهنما، مشاوران و دانشجو به‌ صورت توأم و با مسئولیت استاد راهنما منتشر می‌شود.

11- لازم است ساختار مقاله براساس فایل تمپلت تنظیم و ارسال شود.

12- ارجاعات داخل متن و فهرست منابع پایانی باید براساس شیوه نامه APA تنظیم شوند. دریافت فایل شیوه نامه APA

13- هزینه ‎های هر مقاله  در مراحل مختلف از نویسندگان دریافت خواهد شد.

14- لازم به ذکر است پس از پذیرش علمی و نهایی مقالات، چکیده مبسوط انگلیسی، چکیده تصویری، ترجمه منابع، ترجمه جداول و شکل ها، جهت انتشار دریافت می شود.

 **********************************************************

لیست مدارک مورد نیاز هنگام ارسال مقالات

جهت تسریع روند ورود به فرایند داوری، از نویسندگان محترم درخواست می شود مدارک خواسته شده را طبق لیست زیر ارسال نمایند.

1- ارسال فایل اصل مقاله دریافت فایل تمپلت

2- ارسال فایل مشخصات نویسندگان دریافت فایل تمپلت

3- ارسال فایل جداول و تصاویر به صورت مجزا هر کدام در یک فایل ورد

4- تکمیل و ارسال فرم تعهدنامه نویسندگان دریافت فرم تعهدنامه

5- تکمیل و ارسال فرم تعارض منافع دریافت فرم تعارض منافع

6- ارسال وضعیت همپوشانی مقاله با سایر پژوهش ها در سامانه همانندجوی ایرانداک راهنمای همانندجویی ایرانداک

آدرس وبسایت:   https://tik.irandoc.ac.ir/

پس ازمراجعه به وبسایت فوق و انجام مراحل، در مرحله آخر موارد زیر را در بخش های خواسته شده، وارد نمایید(شناسه نشریه به حروف کوچک و بزرگ حساس است).

رایانامه سردبیر: [email protected]

شناسه نشریه: zWmFe   (لطفا این شناسه وارد شود)

7- شناسه ارکید ORCID 

شناسه ارکید در هنگام ثبت نام اسامی نویسندگان حتما باید وارد شود. راهنمای دریافت شناسه  ORCID

**********************************************************

 فرمت تنظیم منابع

 کتاب و گزارش:

در متن: نام خانوادگی نویسنده(گان)، سال انتشار، شماره صفحه یا صفحات.         مثال: (احمدی،1392، 25)

در فهرست منابع: نام خانوادگی و نام نویسنده(گان)، (سال انتشار)، عنوان کامل کتاب (ویرایش ؟)، نام مترجم(ان)، محل انتشار: نام ناشر.

مثال: احمدی، حسن. (1392). مبانی پژوهش در علوم رفتاری. تهران: جامعه شناسان.

 مقالات:

در متن: نام خانوادگی نویسنده(گان)، سال انتشار،شماره صفحه یا صفحات.      مثال:   (زالی، 1389: 22)

در فهرست منابع: نام خانوادگی و نام نویسنده(گان) مقاله، (سال انتشار)، عنوان کامل مقاله، نام نشریه، دوره، شماره، شماره صفحات مقاله در نشریه مربوطه.

 مثال: جعفری، علی (1389). اندیشه های پیتر بوردیو. مطالعات جامعه شناختی، 17(7)، 25-48.

 وب­ سایت­ ها:

در متن: نام خانوادگی نویسنده­(گان)، نام نویسنده­(گان)، سال انتشار، ماه (در صورت وجود) مثال: (وب سایت دانشگاه علامه طباطبائی، 25 آذر 1392) یا (قاسمی، 13 آبان 1392)

در فهرست منابع: نام خانوادگی نویسنده­(گان)، نام نویسنده­(گان). (سال انتشار). عنوان نوشته یا مطلب اینترنتی [نوع نوشته]  بازیابی شده در تاریخ (روز ماه سال)، از آدرس اینترنتی... .

مثال: وب سایت دانشگاه علامه طباطبائی، (1392). ثبت نام طرح ضیافت اندیشه ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه[اخبار]. بازیابی شده در 25 آذر 1392، از http://atu.ac.ir/fa/news/1/bodyView/837

 

 

  • Journal article:

Habibi, K. & Haghi, M.R. (2018). The Comparison of Iranian and Foreign Footpaths Based on ANP Method. Iranian Architecture and Urbanism, 9(1), 5-19.

  •  Conference paper:

Neal, J. T. (1971). Education – technology or art? Conference proceedings of the 15th biennial conference held in Adelaide. Conducted by the Library Association of Australia. Sydney: Library Association.

  • Book:

Popper, K. R. (2002). The Logic of Scientific Discovery. (2nd ed.). London & New York: Routledge.

  • Translated book:

Luria, A. R. (1968). The mind of a mnemonist: a little book about a vast memor (L. Solotaroff, Trans.). New York: Basic Books. (Original work published 1967).

  • A section of a book with author(s) and editor(s):

Hartley, J. T., Harker, O. J., & Walsh, D. A. (1980). Contemporary issues and new directions in adult development of learning and memory. In L. W. Poon (Ed.), Aging in the 1980’s: psychological issues. Washington: American Psychological Association.

  • A section of a book with editor(s):

Driver, E. & Broisen, A. (Eds). (1989). Child sexual abuse. Basingstoke, UK: Macmillan Education Ltd.

  • Unpublished thesis:

Little, P. (1965). Helplessness, depression and mood in end stage renal disease. Unpublished master’s thesis. Wits University, Johannesburg, South Africa.

  • Online referencing:

Holmes, A. (1998). Greenpeace wins media war. Retrieved from http://www.independent.co.uk/international/green25.htm

 GVU’s 8th WWW user survey. (n.d.). Retrieved August 8, 2000, from http://www.cc.gatech.edu/gvu/user_surveys/survey-1997-10/

  • Transliterating examples:

 - Saeednia, A. (2000). Pajooheshi dar Rab’e Rashidi [A Research on Rashidi Quarter]. Honar-Ha-Ye-Ziba, 8(0), 47-58.

 - Rashid Najafi, A. (2009). Hammam-ha-ye Tarikhi-ye Tabriz [Historical Baths of Tabriz]. Tabriz: Fan Azar Publications.