نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه حکیم سبزواری

2 کارشناس ارشد معماری از دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده

با افزایش پذیرش دانشجو در رشته‌ی معماری نسبت به گذشته، استادان معماری برای پیشبرد کارگاه طراحی نیازمند کمک دستیارانی هستند که غالباً از میان مدرسان مدعو انتخاب می‌شوند. ظاهراً برای انتخاب این دستیاران محدودیت‌ها و معیارهای روشنی وجود ندارد و استادان صرفاً با نظر شخصی و تجربی و با شناخت قبلی خود دستیار انتخاب می‌کنند. از سوی دیگر، برخی دانش‌آموختگان جدید معماری نیز به‌دلیل کمبود کار در بازار حرفه‌ای، بدون میل و استعداد شخصی، متقاضی دستیاری هستند. گاهی بی‌توجهی یا اشتباه استادان در انتخاب یک دستیار مناسب، موجب نارضایتی دانشجویان کارشناسی معماری می‌شود. از این رو، سعی شده به معیارهای گزینش دستیار تدریس و مدرسان مدعو در دانشکده‌ی معماری دانشگاه حکیم سبزواری پرداخته شود. روش تحقیق این مقاله ترکیبی است و در دو بخش مطالعات کتابخانه‌ای و زمینه‌ای، از طریق مصاحبه و پرسشنامه انجام شده است. از طریق مصاحبه با استادان و پرسش از دانشجویان دوره‌ی کارشناسی، و در ادامه، با مقایسه، تحلیل و تطبیق نظرها، چند معیار روشن بدست آمد و اولویت‌بندی شد. هدف از تحقیق حاضر آن است که از طریق استخراج معیارهای برجسته‌ی مورد قبول استادان و دانشجویان معماری، تعریفی عملیاتی برای گزینش دستیاران استاد ارائه دهد تا استادان علاقه‌مند بتوانند انتخاب‌های شخصی و تجربی خود را با نتایج حاصل از این پژوهش ارزیابی نمایند و خطای کمتری داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Selection Criteria of Teaching Assistants and Visiting Instructors of Architecture

نویسندگان [English]

  • Vahid Sadram 1
  • Seyedeh Mahsa Mousavi Shilgani 2
  • Sara Asaadi Jafarabad 2

1 Assistant Professor of Architecture, Hakim Sabzevari University

2 Master of Architecture, Hakim Sabzevari University

چکیده [English]

The increasing number of students of architecture entails the professors of architecture to be in dire need of assistants who are often being selected from the novice visiting instructors. Apparently, there are no clear restrictions and criteria for choosing these assistants. Professors select their assistants according to their personal viewpoints arising from their previous experiences. On the other hand, some of the new graduates of architecture, although without talent and desire, tend to apply for this post of assistantship due to the lack of job opportunities in the professional market. Sometimes unawareness or mistakes by the professors in selecting an appropriate assistant disappoint the undergraduate students of architecture. Therefore, in this paper, we are going to explore the selection criteria of novice visiting instructors and teaching assistants of architecture at Hakim Sabzevari University, figuring out the students and professors’ opinion in selecting assistants who are acting as a medium between these two. The research method of this paper is combinatory conducted in two parts: literature review, and fieldwork studies through interviews and questionnaires. We found and prioritized some clear criteria through analyzing and comparing the views obtained by interviewing professors and undergraduate students. The aim of the current study is to present an operational definition for selecting teaching assistants through extraction of striking criteria accepted by professors and students of architecture, so that professors will be able to test their personal and empirical choices with the benchmark offered by this research and as a result, make less error.

کلیدواژه‌ها [English]

  • teaching assistant
  • visiting instructor
  • selection criteria
  • architectural education