نویسندگان

1 دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

چکیده

بر طبق مدل‌های تعریف شده برای نیازهای انسانی، تعاملات اجتماعی یکی از موارد ضروری می‌باشد که عدم توجه مناسب به این امر در طراحی مجتمع‌های مسکونی امروزی و در نظر نگرفتن پیامدهای روانشناختی آن، زندگی فردی و اجتماعی ساکنین را با مشکلاتی مواجه ساخته است. فضای باز و نیمه باز مؤثر درمجموعه‌های مسکونی به عنوان زمینه‌ساز تعامل فعال از جمله مواردی می‌باشد که کمتر در طراحی‌ها به اهمیت آن‌ها توجه شده است. منطقه۲۲ تهران به دلیل ویژگی‌های خاص خود از قبیل دسترسی مطلوب به پارک ها، دریاچه ها، آبشارها و سایر جاذبه‌های گردشگری جدیدالاحداث و موقعیت جغرافیائی خاص از جمله مناطقی از تهران بزرگ می‌باشد که بیشترین میزان ساخت و ساز مسکن انبوه در آن مورد انتظار می‌باشد. از این رو، مقاله حاضر می‌کوشد ضمن شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء تعاملات اجتماعی در فضای باز و نیمه باز مجموعه مسکونی منطقه 22 تهران ساکنان مجموعه‌های مسکونی را از مصرف کننده غیر فعال (در فضای بیرونی) به مشارکت کننده فعال تبدیل نماید. در این راستا، عوامل موثر بر افزایش تعاملات اجتماعی شناسائی و کدگذاری گردیده‌اند. همچنین، با بهره‌گیری از روش تحقیق تئوری زمینه‌ای و روش تحلیل «آنتروپی شانون» به بررسی برهمکنش و تاثیر این موارد بر افزایش تعاملات اجتماعی ساکنین و درجه اهمیت آنها در مقایسه با یکدیگر پرداخته شده و با تقریب قابل قبول محوری بودن تمامی موارد و لزوم به کارگیری همزمان آنها در طراحی نشان داده شده است. در پایان، راهبردهایی جهت بهبود تعاملات اجتماعی با تمرکز بر بهبود فضای باز و نیمه باز برای مجتمع هایی که در آینده در این منطقه ساخته می‌شوند ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of influential parameters on improvement of social interaction in open and semi open areas of residential complexes (a case study: zone 22 of Tehran municipality)

نویسندگان [English]

  • مهدی خاک زند 1
  • آلاله بقالیان 2

1

2

چکیده [English]

Social interactions are among necessary components of models which are defined based on human kind needs; lack of appropriate focusing on this issue and neglecting its psychological consequences has faced people’s personal and social lives with certain problems. Effective Open and semi open areas in residential complexes which are grounds for active and dynamic social interactions are among those parameters that have not received enough attention in designs. District 22 of Tehran municipality due to its specific characteristics such as good access to parks, lakes, waterfalls and other newly built tourist attractions and its specific geographic location in Tehran is among the areas that highest level of mass construction is expected, in near future. This paper attempts to identify the factors that improve social interactions in the open and semi-open areas of residential complexes which are located in district 22 of Tehran municipality; moreover, it is aimed to alter residents from inactive consumers to active participants. To fulfill the purpose of the research, the effective parameters on improvement of social interactions are identified and coded; in addition, with aid ofground theory methodology and Shanon entropy, interplay and impact of these parameters on each other and on improvement of social interactions is studied along with their level of importance and with acceptable approximation it is shown that all of the under study parameters are pivotal and should be used in design considerations; finally, based on the results, suggestions are provided to improve social interactions in complexes that will be built in this area in future.

کلیدواژه‌ها [English]

  • residential complexes- effectiveopen and semi open areas- social interactions-ground theory-Shanon entropy-District 22 of Tehran municipality