نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی رشت

2 دانشگاه آزاد اسلامی گیلان

چکیده

پژوهش حاضر تلاش برای ارائه راه حلی جهت کاهش میزان مصرف انرژی در خانه های مسکونی است که در شهر خرم آباد صورت می‌گیرد. به منظور بررسی نحوه  اثر خصوصیات فیزیکی ساختمان بر میزان مصرف انرژی آن، نخست هفت نمونه پلان ساختمانی با تناسبات متفاوت و مساحت یکسان انتخاب شده و فاکتورهایی چون ابعاد پلان (نسبت طول به عرض)، مساحت بازشوها، میزان شفافیت جداره های آن نسبت به سطح کدر و جهت­گیری ساختمان نسبت به جهات جغرافیایی به عنوان عوامل موثر بر میزان مصرف انرژی در نظر گرفته شده اند. ابتدا به منظور بررسی عملکرد حرارتی و روشنایی گزینه های انتخابی، تمامی نمونه‌ها از صفر تا صد درصد پنجره در تمامی جداره‌ها را با فواصل ده درصدی تجربه کرده و میزان مصرف انرژی در هر کدام از آن‌ها در حالاتی همچون زمان اوج سرما و گرما، بازه آسایش و تهویه مطبوع بررسی و نتایج اولیه ثبت می‌شود. پس از آن میزان روشنایی طبیعی در نمونه‌ها سنجیده و با استاندارد روشنایی فضاهای داخلی مطابقت داده می‌شود. در مرحله بعد نتایج بدست آمده به نمودارهای ریاضی و قابل ارزیابی تبدیل شده و شفافیت و روشنایی بهینه در هر نمونه و متعاقب آن میزان مصرف انرژی در بهینه ترین حالت هر نمونه اندازه گیری می‌شود. در آخرین مرحله مصرف بنا بر حسب جهت گیری نسبت به جهات جغرافیایی نیز سنجیده شده و اطلاعات حاصله با نتایج حاصل از مراحل قبل تجمیع شده اند. نتایج نهایی نشان دهنده آنست که در این اقلیم و با کاربری یاد شده؛ تناسب مربع با نسبت یک به یک(طول به عرض) دارای کمترین اتلاف انرژی نسبت به دیگر نمونه‌ها بوده، هم چنین درصد بهینه شفافیت جداره‌ها در نمونه مربع 5/34 و جهت گیری بهینه ی آن 8 درجه به سمت شرق بوده است. هم چنین پس از انتخاب ابعاد ساختمان؛ با محاسبه ی مساحت بهینه بازشوها و تعیین جهت گیری مناسب بنا؛ میتوان اتلاف انرژی را کاهش داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Investigation into the Effects of Physical Properties of Residential Buildings on the Amount of Energy Consumption (A Case Study Of Khoramaabad City)

نویسندگان [English]

  • Ayat Naseri 1
  • Arash Mehregan 2
 برزگر، زهرا؛ حیدری، شاهین (1393). بررسی تاثیر تابش دریافتی خورشید در بدنه‌های ساختمان بر مصرف انرژی بخش خانگی، نمونه موردی جهت‌گیری جنوب غربی و جنوب شرقی در شهر شیراز، نشریه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی، دوره 18، شماره 1، صص. 45-56.
 
حیدری، شاهین (1388). برنامه‌ریزی انرژی در ایران با تکیه بر بخش ساختمان، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران.
 
خیاطیان، فاضل؛ رئیس سمیعی، محمد‌مهدی (1392). طراحی، آنالیز و مدلسازی یک خانه صفر انرژی، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان، دانشکده معماری و هنر.
 
عرب‌زاده، ساناز؛ کاظم‌زاده حنانی، سیامک (1384). بررسی پارامترهای مؤثر در میزان مصرف انرژی در بخش مسکونی در ایران، چهارمین همایش بهینه‌سازی مصرف سوخت در ساختمان.
 
کسمایی، مرتضی (1382). اقلیم و معماری، ویراست دوم، نشر خاک، اصفهان.
 
مبحث 19 مقررات ملی ساختمان
 
 نصراللهی، فرشاد (1390). ضوابط معماری و شهرسازی کاهش‌دهنده مصرف انرژی ساختمان‌ها، نشست کمیته ملی انرژی ایران.
 
واتسون، دانلد (1382). طراحی اقلیمی: اصول نظری واجرای کاربرد انرژی در ساختمان، ترجمه وحید قبادیان و محمدفیض مهدوی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
 
 ترازنامه انرژی ایران (1385). وزارت نیرو.