بازشناسی برخی نشانه ها در فضاهای شهری
بازشناسی برخی نشانه ها در فضاهای شهری

عباس ترکاشوند؛ سحر مجیدی

دوره 4، شماره 2 ، دی 1392

https://doi.org/10.30475/isau.2014.61971

چکیده
  نشانه، عنصر طبیعی یا مصنوعی است که به لحاظ شکل و عملکرد با محیط اطراف متفاوت بوده و جهت القای حس مکان و هدایت گری برای شهروندان مورد استفاده قرار می گیرد. تقویت کردن این عناصر، به عنوان نمودِ کالبدی ارزش ...  بیشتر
تحلیل تحولات فضایی کلان شهرها در ارتباط با تغییرات قیمت نفت در ایران (نمونه مورد مطالعه: کلان شهر تبریز)
تحلیل تحولات فضایی کلان شهرها در ارتباط با تغییرات قیمت نفت در ایران (نمونه مورد مطالعه: کلان شهر تبریز)

رضا خیرالدین؛ علی اکبر تقوایی؛ جواد ایمانی شاملو

دوره 4، شماره 2 ، دی 1392

https://doi.org/10.30475/isau.2014.61972

چکیده
  با گذشت زمان تحولات فضایی در شهر نیز غیر قابل اجتناب است ولی در این میان تحولات متعادل شهری کاملاً ضروری است. آنچه در شهر تبریز و بالاخص طی سه دهه اخیر قابل تشخیص است افزایش غیرمنطقی ساخت و سازها، گسترش ...  بیشتر
ارزیابی عوامل موثر در توسعه صنعت گردشگری منطقه آزاد چابهار با بهره گیری از روش فرایند تحلیل شبکه ای (ANP)
ارزیابی عوامل موثر در توسعه صنعت گردشگری منطقه آزاد چابهار با بهره گیری از روش فرایند تحلیل شبکه ای (ANP)

زهرا سادات سعیده زرآبادی؛ بهار عبداله

دوره 4، شماره 2 ، دی 1392

https://doi.org/10.30475/isau.2014.61973

چکیده
  گردشگری صنعتی است که توسعه آن نیازمند شناخت و آگاهی کافی از مسائل و عوامل مؤثر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در هر منطقه است. منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار یکی از مناطق آزاد ایران است که با توسعه ی کارکردهای ...  بیشتر
کاربست سیاست های طراحی محور در فرایند چهارچوب توسعه اجتماعات محلی
کاربست سیاست های طراحی محور در فرایند چهارچوب توسعه اجتماعات محلی

مصطفی عباس زادگان؛ مصطفی بهزادفر؛ نینا الوندی پور

دوره 4، شماره 2 ، دی 1392

https://doi.org/10.30475/isau.2014.61974

چکیده
  توسعه شهری از جمله پدیده های مهم عصر حاضر تلقی می گردد. در سال های اخیر تمایل به طراحی شهری در فرایند توسعه شهری صرفا به عنوان یک نگرانی بصری (شکل و سبک) دیده شده است. این امر خود موجب کاهش توجه به ابعاد مهم ...  بیشتر
تأثیر رنگ در طراحی بخش بستری بیمارستانها
تأثیر رنگ در طراحی بخش بستری بیمارستانها

یوسف گرجی مهلبانی؛ مژگان صالح آهنگر

دوره 4، شماره 2 ، دی 1392

https://doi.org/10.30475/isau.2014.61975

چکیده
  بیمار به فردی اطلاق می شود که از ناراحتی یا اختلال روحی یا جسمی و یا هر دوی آنها رنج می برد. بیمارستانها و سایر مراکز درمانی به عنوان مکان هایی به شمار می روند که بیماران جهت تشخیص و درمان بیماری خود به ...  بیشتر
بررسی رابطه بین سابقه تحصیلی دانشجویان معماری و قضاوت پروژه پایانی آنان
بررسی رابطه بین سابقه تحصیلی دانشجویان معماری و قضاوت پروژه پایانی آنان

ساناز لیتکوهی

دوره 4، شماره 2 ، دی 1392

https://doi.org/10.30475/isau.2014.61976

چکیده
  مقاله حاضر به بررسی نقش سابقه تحصیلی دانشجویان معماری در روند داوری طرح نهایی آنان می پردازد. ماهیت متفاوت رشته معماری نسبت به سایر رشته ها باعث می شود که معیارهایی که برای قضاوت طرحها در این رشته به کار ...  بیشتر
بررسی روند توسعه شهری طی شهرسازی ایلخانی با تحلیلی بر توسعه شهری تبریز
بررسی روند توسعه شهری طی شهرسازی ایلخانی با تحلیلی بر توسعه شهری تبریز

اصغر محمدمرادی؛ ساناز جعفرپور ناصر

دوره 4، شماره 2 ، دی 1392

https://doi.org/10.30475/isau.2014.61977

چکیده
  شهرسازی دوره ایلخانی بنابر شرایط سیاسی، اجتماعی، مذهبی و فرهنگی به وجود آمده طی حملات مغولان، یکی از تأثیرگذارترین نمونه های تاریخ شهرسازی ایران را شامل می شود. این الگو در بستر ساختار سلجوقی شهرها شکل ...  بیشتر
گونه و گونه شناسی معماری
گونه و گونه شناسی معماری

غلامحسین معماریان؛ محمدعلی طبرسا

دوره 4، شماره 2 ، دی 1392

https://doi.org/10.30475/isau.2014.61978

چکیده
  گونه و گونه شناسی از مباحث مهم معماری در دوره معاصر است. شاید بتوان از لحاظ اهمیت این موضوع را در کنار دو موضوع مهم دیگر مباحث نظری معماری یعنی فضا و شکل یا فرم قرار داد. گونه و گونه شناسی حدود دویست سال ...  بیشتر