سازگاری ساختاری سیستم های صنعتی ساختمان سازی
سازگاری ساختاری سیستم های صنعتی ساختمان سازی

جلیل اولیا؛ علیرضا تقدیری؛ سارا قنبرزاده قمی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1389

https://doi.org/10.30475/isau.2010.61920

چکیده
  نوشته حاضر به مشکلات موجود در روش ها و سیستم های صنعتی ساختمان سازی در پاسخ به نیازهای جمعیت در حال رشد، کیفیت نسبتا پایین محصول نهایی، تقاضا برای ساخت با کیفیت بالاتر، بالا بودن میزان مصرف انرژی و مواد ...  بیشتر
مضامین دینی شینتو و تأثیر آن بر معماری ایزدکده های ژاپن
مضامین دینی شینتو و تأثیر آن بر معماری ایزدکده های ژاپن

محمدرضا پور جعفر؛ لیلا مدقالچی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1389

https://doi.org/10.30475/isau.2010.61921

چکیده
  دین شینتو از روزگاران بسیار قدیم دین بومی مردم ژاپن بوده و از نظر قدمت، یکی از ادیان کهنسال جهان بوده است که مبدأ و پیدایش آن به درستی مشخص نمی باشد. این دین در میان ادیان عالم، به جهت نقشی که در شکل دادن ...  بیشتر
در جستجوی کریدورهای دید راهبردی شهر تهران
در جستجوی کریدورهای دید راهبردی شهر تهران

مهدی زندیه؛ راضیه زندیه

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1389

https://doi.org/10.30475/isau.2010.61922

چکیده
  اهمیت ارزش های بصری به عنوان بخش مهمی از کیفیت های زیست محیطی سبب شده است تا مناظر استراتژیک شهری، در تشخیص هویت مکانی، عرصه رقابت های شهری و تعیین جایگاه بین المللی شهر یا کشور به میزان زیادی مؤثر واقع ...  بیشتر
جستاری در استفاده از دیدگاه نشانه شناسی در طراحی محصول
جستاری در استفاده از دیدگاه نشانه شناسی در طراحی محصول

صمد سامانیان؛ پردیس بهمنی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1389

https://doi.org/10.30475/isau.2010.61923

چکیده
  به کارگیری نشانه شناسی به مثابه ابزاری برای تحلیل و ارزیابی هویت، استعاره ها و دلالت های تصریحی و تلویحی در ساختار طراحی محصول، کمتر مورد توجه قرار گرفته و واکاوی پیرامون آن حائز اهمیت است. این مقاله ...  بیشتر
بازخوانی ارتباط «انسان-طبیعت» از طریق بررسی نماد باغ در آثار نقاشی معاصر ایران
بازخوانی ارتباط «انسان-طبیعت» از طریق بررسی نماد باغ در آثار نقاشی معاصر ایران

آزاده شاهچراغی؛ سید غلامرضا اسلامی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1389

https://doi.org/10.30475/isau.2010.61924

چکیده
  در یک قرن اخیر، برای رفع بحران ارتباط انسان با طبیعت و خسارات ناشی از آن، راهکار های گوناگون با رویکردهای متفاوت ارائه شده است. از آنجا که این بحران جهان شمول است، بسیاری از این راهکارها به صورت کلی و در ...  بیشتر
پیاده راه عاملی برای افزایش سرمایه اجتماعی
پیاده راه عاملی برای افزایش سرمایه اجتماعی

محمود شکوهی دولت آبادی؛ محمد مسعود

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1389

https://doi.org/10.30475/isau.2010.61925

چکیده
  مفهوم سرمایه اجتماعی در دو دهه اخیر جایگاه ویژه ای در مطالعات جامعه شناسی پیدا کرده است. سرمایه اجتماعی ریشه در تعاملات اجتماعی دارد و هنگامی که سطح تعاملات در جامعه ای افزایش یابد، باعث افزایش سطح سرمایه ...  بیشتر
ضرورت رویکردی نو در تدوین قوانین و مقررات معماری اسلامی (تأملی بر: تأثیر قاعده فقهی «لا ضرر» بر مواد مربوط به حریم بصری در قانون مدنی ایران
ضرورت رویکردی نو در تدوین قوانین و مقررات معماری اسلامی (تأملی بر: تأثیر قاعده فقهی «لا ضرر» بر مواد مربوط به حریم بصری در قانون مدنی ایران

محمد علی آبادی؛ مجید هاشمی طغرالجردی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1389

https://doi.org/10.30475/isau.2010.61926

چکیده
  مطابق با نظر صاحب نظران، معماری ایرانی در بستر فرهنگ اسلامی حاکم بر جامعه، مسیر تکامل خود را طی نموده است. در این میان شناخت اصول و عوامل وحدت بخش معماری سنتی، جهت باز زنده سازی فرهنگ و معماری برگرفته ...  بیشتر
بازسازی بخش مرکزی شهرها؛ الگوی مداخله و دستور العمل های مرمتی در خرده حوزه های درک پذیر
بازسازی بخش مرکزی شهرها؛ الگوی مداخله و دستور العمل های مرمتی در خرده حوزه های درک پذیر

مهشید قربانیان

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1389

https://doi.org/10.30475/isau.2010.61927

چکیده
  در سال های قبل از دوران صنعتی شدن، روند آرام تغییر شکل و نوسازی شهرهای تاریخی گذشته را عمدتا معیارهای فرهنگی تعیین می کردند. این معیارها در طی زمان شکل می گرفتند و ابزار فنی محدود آن روزگار تأثیر اندکی ...  بیشتر
معماری پایدار و نقد آن در حوزه محیط زیست
معماری پایدار و نقد آن در حوزه محیط زیست

یوسف گرجی مهلبانی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1389

https://doi.org/10.30475/isau.2010.61928

چکیده
  مفهوم پایداری در دهه ۱۹۷۰ میلادی، نتیجه آگاهی بشر نسبت به مسائل محیط زیست و مشکلات فرهنگی- اجتماعی و اقتصادی می باشد. یکی از مهم ترین اهداف توسعه پایدار، حفظ طبیعت و اصلاح نگاه به آن است و تجلی توسعه پایدار ...  بیشتر
بررسی عملکرد اقلیمی نورگیرهای داخلی ساختمان های اداری (مطالعه موردی: ساختمان های نمونه در حوزه اقلیمی تهران)
بررسی عملکرد اقلیمی نورگیرهای داخلی ساختمان های اداری (مطالعه موردی: ساختمان های نمونه در حوزه اقلیمی تهران)

سید مجید مفیدی؛ سید باقر حسینی؛ حسین مدی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1389

https://doi.org/10.30475/isau.2010.61929

چکیده
  هدف از این مقاله بیان عملکرد اقلیمی نورگیرهای داخلی ساختمان های اداری تهران است. برای درک رفتار اقلیمی نورگیرهای داخلی از مطالعات میدانی برای اندازه گیری شاخص های محیطی استفاده شد. ساختمان های اداری ...  بیشتر
محیط یادگیری انعطاف پذیر (جهان کودک تجربه پذیر، سیستم آموزشی تغییر پذیر)
محیط یادگیری انعطاف پذیر (جهان کودک تجربه پذیر، سیستم آموزشی تغییر پذیر)

کریم مردمی؛ مهسا دلشاد

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1389

https://doi.org/10.30475/isau.2010.61930

چکیده
  در سال های اخیر با توجه به رشد روزافزون و وسعت تغییرات روش های آموزشی، سازگار نمودن بستر یادگیری با تمامی جوانب نیازهای یادگیرنده، در کانون توجه متخصصین آموزش قرار گرفته است. چرا که محیط فیزیکی به سبب ...  بیشتر
تحلیل آماری تأثیر رنگ سالن امتحانات بر مؤلفه های روانشناختی دانشجویان
تحلیل آماری تأثیر رنگ سالن امتحانات بر مؤلفه های روانشناختی دانشجویان

فرهنگ مظفر؛ فاطمه مهدیزاده؛ مونا بیسادی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1389

https://doi.org/10.30475/isau.2010.61931

چکیده
  با توجه به تأثیر محیطی کالبدی بر انسان، می توان با تعیین کیفیات عناصر فضایی، به خلق محیطی با ویژگی های مطلوب دست یافت. در این راستا مقاله حاضر به بررسی رنگ مناسب سالن امتحانات از دیدگاه دانشجویان، پرداخته ...  بیشتر
«مدل سازی»؛ روشی مفید برای پژوهش های میان رشته ای (نمونه موردی: امکان سنجی بهره گیری از آموزه های «اندیشۀ اسلامی» در «آموزش معماری»)
«مدل سازی»؛ روشی مفید برای پژوهش های میان رشته ای (نمونه موردی: امکان سنجی بهره گیری از آموزه های «اندیشۀ اسلامی» در «آموزش معماری»)

عبدالحمید نقره کار؛ فرهنگ مظفر؛ سلمان نقره کار

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1389

https://doi.org/10.30475/isau.2010.61932

چکیده
  تحقیقات «میان رشته ای» نیازمند مدل هایی است که اطلاعات منتج از تخصص های مرتبط را در قالبی یکپارچه و در راستای پاسخ پرسش اینگونه تحقیقات، ساماندهی کند. در نوشتار پیش رو، نمونه ای از کاربرد روش «مدلسازی» ...  بیشتر