تأثیرات معماری فضاهای مجازی بر محیط انسانی
تأثیرات معماری فضاهای مجازی بر محیط انسانی

احمد اخلاصی؛ حسام قمری

دوره 2، شماره 1 ، تیر 1390

https://doi.org/10.30475/isau.2011.61933

چکیده
  در کنکاش پیرامون گذشتگان، معماری همواره گویای پیشرفت های فنی، علمی و ویژگی های فرهنگی زمان قلمداد شده است.این موضوع مبین آن است که معماری از تغییرات اساسی جوامع متأثر بوده و به تبع آن ها شکل گرفته است. ...  بیشتر
شهری برای همه، طرحی فراگیر در تعامل با ارگونومی (مطالعه موردی: طراحی کیوسک بلیط فروشی شرکت واحد شهر اصفهان)
شهری برای همه، طرحی فراگیر در تعامل با ارگونومی (مطالعه موردی: طراحی کیوسک بلیط فروشی شرکت واحد شهر اصفهان)

وحید چوپانکاره؛ امیر مسعود فریدی زاد؛ محمدرضا فریدی زاد

دوره 2، شماره 1 ، تیر 1390

https://doi.org/10.30475/isau.2011.61934

چکیده
  طراحی فراگیر پارادایمی جدید در عرصه طراحی به حساب می آید که در جوامع پیشرفته، برای ایجاد شرایط استفاده برابر شهروندان و در استراتژی های تولیدکنندگان بزرگ محصول، مورد توجه است. این مطالعه به تشریح خاستگاه ...  بیشتر
همخوانی بازار ایرانی با اصول جدید معماری رنسانس شهری
همخوانی بازار ایرانی با اصول جدید معماری رنسانس شهری

فاطمه رجبی

دوره 2، شماره 1 ، تیر 1390

https://doi.org/10.30475/isau.2011.61935

چکیده
  بازخوانی تجارب غرب در مرمت شهری این نکته را بر متخصصین امر روشن می کند که اینان همواره در یک روند رو به رشد، با اصلاح و بازنگری شیوه های گذشته خود، موجبات بهبود هرچه بیشتر فضاهای تاریخی را فراهم نموده ...  بیشتر
راهکارهای طبیعی نیل به محیط پایدار (نمونه موردی: بافت فرسوده محله از گل)
راهکارهای طبیعی نیل به محیط پایدار (نمونه موردی: بافت فرسوده محله از گل)

مصطفی رستمی نجف آبادی

دوره 2، شماره 1 ، تیر 1390

https://doi.org/10.30475/isau.2011.61936

چکیده
  بحران های زیست محیطی، آلودگی ها، نابودی و یا تضعیف اکوسیستم ها ضرورتی انکار ناپذیر را به همگان و به ویژه اندیشمندان تذکر می دهد: «ضرورت ایجاد تغییر و اصلاح شیوه کنونی احداث و اداره محیط های مصنوع». ...  بیشتر
تحلیل ساختارگرا در نشانه شناسی کالبد شهر
تحلیل ساختارگرا در نشانه شناسی کالبد شهر

زهرا السادات سعیده زرآبادی

دوره 2، شماره 1 ، تیر 1390

https://doi.org/10.30475/isau.2011.61937

چکیده
  در شهرهای عصر حاضر که اجزای آن به طور مداوم افزوده شده و دستخوش تحولات متععدی قرار می گیرند، سازوکار انسجام شهر در تمامی وجوه اعم از اجتماعی-فرهنگی، کالبدی و زیبایی شناختی با مشکلات عدیده ای رو به رو است. ...  بیشتر
برنامه ریزی فضایی راهبردی (رویکردی کارا در نظام برنامه ریزی شهری)
برنامه ریزی فضایی راهبردی (رویکردی کارا در نظام برنامه ریزی شهری)

اسماعیل شیعه؛ امیر شکیبامنش

دوره 2، شماره 1 ، تیر 1390

https://doi.org/10.30475/isau.2011.61938

چکیده
  از دهۀ 1990 رویکرد راهبردی به سازماندهی فضا بسیار متداول گردیده است. اکنون بیش از پیش تصور می رود که راه حل مشکلات پیچیده، بستگی به توانایی ترکیب چشم اندازهای راهبردی با اقدامات کوتاه مدت دارد. اجرای این ...  بیشتر
حفاظت و مدیریت بازارهای سنتی ایران
حفاظت و مدیریت بازارهای سنتی ایران

اصغر محمد مرادی

دوره 2، شماره 1 ، تیر 1390

https://doi.org/10.30475/isau.2011.61939

چکیده
  وجود نظام های مختلف فرهنگی، اجتماعی، مذهبی وجه تمایز بازار سنتی با مراکز جدید تجاری است. بازار سنتی مرکز و قلب شهر تلقی می شد و محل برخورد فرهنگ و تجارت بوده، مضمون تاریخی و پیام و قالب آن سلسله ای از قوس ...  بیشتر
کاربرد الگوی مقداری در همسازی معماری و سازه
کاربرد الگوی مقداری در همسازی معماری و سازه

محمدجواد مهدوی نژاد؛ غزل رفالیان

دوره 2، شماره 1 ، تیر 1390

https://doi.org/10.30475/isau.2011.61940

چکیده
  از دیرباز تا گذشته نه چندان دور، دانش ساختمان و فنون مربوط، این امکان را در اختیار قرار می داد که ساخت بنا به گونه ای یکپارچه آغاز شده، و به پیش رود. اما امروز این مهم با دشواری های بسیاری رو به رو است. پیچیدگی ...  بیشتر
مدل ساختار مفهومی درس «اصول طراحی معماری مشارکتی» (درس پیشنهادی کارشناسی معماری)
مدل ساختار مفهومی درس «اصول طراحی معماری مشارکتی» (درس پیشنهادی کارشناسی معماری)

مهرداد یوسف زمانی

دوره 2، شماره 1 ، تیر 1390

https://doi.org/10.30475/isau.2011.61941

چکیده
  از اساسی ترین اهداف طراحی معماری، تولید کالبدی برای پاسخگویی به نیازهای انسانی اعم از کار، اسکان، فراغت و ارتباطات می باشد. علاوه بر این تنوع کاربری، گوناگونی افراد (در عین وحدت) و ویژگی های رفتاری اختصاصی ...  بیشتر