تجلی سنت در معماری معاصر ژاپن تداوم حضور « ستون »، به عنوان عنصر دارای معنا در اندیشه معماران ژاپن
تجلی سنت در معماری معاصر ژاپن تداوم حضور « ستون »، به عنوان عنصر دارای معنا در اندیشه معماران ژاپن

میثم معصومی

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1394

https://doi.org/10.30475/isau.2016.61995

چکیده
  یکی از دغدغه های معماران معاصر ژاپن، تعریف ارتباطی میان سنت و مدرنیسم و به عبارتی چگونگی استفاده از سنت در معماری معاصر این کشور می باشد. مقاله حاضر به بررسی تجربه معماران این کشور در برقراری تعامل میان ...  بیشتر
تأثیر ارسی ها بر جریان هوا در فضای داخلی مطالعه موردی: خانه زینت الملک شیراز
تأثیر ارسی ها بر جریان هوا در فضای داخلی مطالعه موردی: خانه زینت الملک شیراز

علی عطروش؛ ریما فیاض

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1394

https://doi.org/10.30475/isau.2016.61996

چکیده
  پژوهش پیش رو با هدف بررسی عناصر کنترلی جریان سیال در فضاهای داخلی معماری سنتی ایران و به صورت خاص در شهر شیراز صورت گرفته است. عناصری مانند ارسی ها که در این معماری جایگاه ویژه ایی دارند، نقش مهمی را در ...  بیشتر
بررسی عملکرد بازشوهای دوپوسته در ساختمان های سنتی نواحی سردسیری ایران؛ نمونه ی موردی: خانه قدکی و خانه گنجه ای زاده در تبریز
بررسی عملکرد بازشوهای دوپوسته در ساختمان های سنتی نواحی سردسیری ایران؛ نمونه ی موردی: خانه قدکی و خانه گنجه ای زاده در تبریز

مسعود رسولی لارمایی؛ یاسر شهبازی

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1394

https://doi.org/10.30475/isau.2016.61997

چکیده
  معماری بومی در هر اقلیم با محیط پیرامون خود هماهنگ بوده و در تمامی خرد اقلیمها، فرمت و کالبد معماری از کل تا جزء در راستای پاسخگویی به شرایط محیطی و به منظور آسایش و راحتی انسان، شکل گرفته ا ست . در این ...  بیشتر
ارزیابی سرمایه اجتماعی در خیابان نمونه موردی: خیابان های چلیپایی هسته مرکزی شهر سنندج
ارزیابی سرمایه اجتماعی در خیابان نمونه موردی: خیابان های چلیپایی هسته مرکزی شهر سنندج

نینا توشیح؛ کیومرث حبیبی

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1394

https://doi.org/10.30475/isau.2016.61998

چکیده
  امروزه در کنار سرمایه های انسانی، مالی و اقتصادی از سرمایه دیگری به نام سرمایه اجتماعی نام برده می شود .هدف این پژوهش ارزیابی سرمایه اجتماعی در خیابان که یکی از پویاترین فضاهای عمومی شهری است و هم چنین ...  بیشتر
سنجش و ارزیابی تأثیرات ایجاد ابرپروژه شهری الماس شرق مشهد از دیدگاه نواحی سکونتی پیرامون با مدل Electre
سنجش و ارزیابی تأثیرات ایجاد ابرپروژه شهری الماس شرق مشهد از دیدگاه نواحی سکونتی پیرامون با مدل Electre

مجتبی رفیعیان؛ سمیه پهلوان

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1394

https://doi.org/10.30475/isau.2016.61999

چکیده
  در دهه اخیر در شهرها و کشورهای سطح جهان، شاهد سیاستهای سرمایه گذاری بزرگ مقیاس در فضای شهری هستیم. این سیاست ها ابتدا با نوسازی های دهه 1970 میلادی شکل گرفت که هدف آن نوسازی شهرها در سطح وسیع با تخریب مناطق ...  بیشتر
ارزیابی واسطه های کاربری در محصولات خانگی با رویکرد رضایت مصرف کننده و طراحی خوشایند
ارزیابی واسطه های کاربری در محصولات خانگی با رویکرد رضایت مصرف کننده و طراحی خوشایند

سارا رشتچیان؛ عطیه غلامپور؛ آزاده رزاق شعار؛ آنا باطبی؛ محبوبه سادات علوی؛ حسن صادقی نائینی

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1394

https://doi.org/10.30475/isau.2016.62000

چکیده
  برقراری ارتباطی پویا و هدفمند بین کاربر و محصول برای جلب رضایت و برقراری احساس خوشایندی از مهمترین فاکتورها در طراحی محصولات در دنیای امروز می باشد. ابزار برقراری این ارتباط شایسته واسطه های کاربری هستند ...  بیشتر
راهکارهای طراحانه تحقق پایداری اجتماعی در مسکن گروه کم درآمد در شهر تهران
راهکارهای طراحانه تحقق پایداری اجتماعی در مسکن گروه کم درآمد در شهر تهران

هاشم هاشم نژاد؛ محسن فیضی؛ محمد رضایی

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1394

https://doi.org/10.30475/isau.2016.62001

چکیده
  اگرچه پاسخ گویی به محدودیت های اقتصادی اولویت نخست پروژه های ساخت مسکن گروه کم درآمد شهری است، لیکن مشخصات فرهنگی خاص چنین مساکنی ضرورت توجه به ابعاد اجتماعی، انسانی و فرهنگی شان را دوچندان می کند، مسئله ...  بیشتر
فهم ابعاد عاطفی حیاط در خانه های سنتی شیراز
فهم ابعاد عاطفی حیاط در خانه های سنتی شیراز

سمیرا مجیدی؛ غلامحسین معماریان

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1394

https://doi.org/10.30475/isau.2016.62002

چکیده
  مسکن یکی از دغدغه های بشری است که بسیاری از صاحبنظران به دنبال وجوه کیفی آن هستند. مفهوم زندگی و مفاهیم مرتبط با آن تا حد زیادی در خانه های امروز تغییر یافته و مسکن از جایگاهی اصلی برای تامین بخش عظیمی ...  بیشتر
بازخوانی و تبیین ارتباط معنی و هویت مکان
بازخوانی و تبیین ارتباط معنی و هویت مکان

مهران علی الحسابی؛ نصیبه چرب گو

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1394

https://doi.org/10.30475/isau.2016.62003

چکیده
  گسترش مداوم شهرها و کاهش تعلقات مکانی و محلی به واسطه ظهور پدیده هایی چون جهانی شدن، لزوم پرداختن به چگونگی ارتباط افراد و مکان زندگی را بیش از پیش روشن نموده است. به نظر می رسد پرداختن به مفاهیم معنایی ...  بیشتر