تحلیل تحولات فضایی کلان شهرها در ارتباط با تغییرات قیمت نفت در ایران (نمونه مورد مطالعه: کلان شهر تبریز)
تحلیل تحولات فضایی کلان شهرها در ارتباط با تغییرات قیمت نفت در ایران (نمونه مورد مطالعه: کلان شهر تبریز)

رضا خیرالدین؛ علی اکبر تقوایی؛ جواد ایمانی شاملو

دوره 4، شماره 2 ، دی 1392

https://doi.org/10.30475/isau.2014.61972

چکیده
  با گذشت زمان تحولات فضایی در شهر نیز غیر قابل اجتناب است ولی در این میان تحولات متعادل شهری کاملاً ضروری است. آنچه در شهر تبریز و بالاخص طی سه دهه اخیر قابل تشخیص است افزایش غیرمنطقی ساخت و سازها، گسترش ...  بیشتر
بررسی تطبیقی رویکردهای سنجش کیفیت در طراحی فضاهای عمومی شهری
بررسی تطبیقی رویکردهای سنجش کیفیت در طراحی فضاهای عمومی شهری

مجتبی رفیعیان؛ علی اکبر تقوایی؛ مسعود خادمی؛ روجا علی پور

دوره 3، شماره 1 ، دی 1391

https://doi.org/10.30475/isau.2013.61953

چکیده
  یکی از مهم ترین معیارهایی که در ارزیابی شهرها و محیط های شهری لحاظ می شود ، کیفیت عرصه های عمومی شهری موجود در آن است و این واقعیت اجتناب ناپذیر است که کیفیت این فضاها معیار سنجشی برای میزان مطلوبیت شهرها ...  بیشتر