نظریه‌ی نوین درباره تاریخ نخستین چپیره‌سازی با باریکه تاق در معماری ایران
نظریه‌ی نوین درباره تاریخ نخستین چپیره‌سازی با باریکه تاق در معماری ایران

غلامحسین معماریان؛ بهمن سلطان احمدی؛ منا آذرنوش

دوره 8، شماره 2 ، دی 1396، ، صفحه 75-84

https://doi.org/10.30475/isau.2018.62066

چکیده
  چگونگی تبدیل زمینهی مربع یا چند ضلعی به طرحی مدور، برای قرارگیری گنبد بر روی آن یکی از مهم‌ترین مشکلات ساخت گنبدها بوده است. به این بخش، ناحیه‌ی انتقال چپیره می‌گویند. در ایران از انواع مختلف چپیره‌سازی ...  بیشتر
فهم ابعاد عاطفی حیاط در خانه های سنتی شیراز
فهم ابعاد عاطفی حیاط در خانه های سنتی شیراز

سمیرا مجیدی؛ غلامحسین معماریان

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1394

https://doi.org/10.30475/isau.2016.62002

چکیده
  مسکن یکی از دغدغه های بشری است که بسیاری از صاحبنظران به دنبال وجوه کیفی آن هستند. مفهوم زندگی و مفاهیم مرتبط با آن تا حد زیادی در خانه های امروز تغییر یافته و مسکن از جایگاهی اصلی برای تامین بخش عظیمی ...  بیشتر
گونه و گونه شناسی معماری
گونه و گونه شناسی معماری

غلامحسین معماریان؛ محمدعلی طبرسا

دوره 4، شماره 2 ، دی 1392

https://doi.org/10.30475/isau.2014.61978

چکیده
  گونه و گونه شناسی از مباحث مهم معماری در دوره معاصر است. شاید بتوان از لحاظ اهمیت این موضوع را در کنار دو موضوع مهم دیگر مباحث نظری معماری یعنی فضا و شکل یا فرم قرار داد. گونه و گونه شناسی حدود دویست سال ...  بیشتر