نقش رویکردهای تأثیر گذار در شکل گیری پیکره ساختمانهای بلند
نقش رویکردهای تأثیر گذار در شکل گیری پیکره ساختمانهای بلند

فریبرز کریمی؛ محمود گلابچی؛ محمدرضا حافظی؛ کتایون تقی زاده

دوره 7، شماره 1 ، مرداد 1395

https://doi.org/10.30475/isau.2017.62019

چکیده
  علیرغم چالش­ های پیش روی ساختمان­ های بلند، جوامع امروزی –هرکدام به نوعی- ساختمان­ های بلند را در فضاهای شهری و برون شهری خود پذیرا شده ­اند . مقاله حاضر برپایه بخشی از پژوهش دوره دکتری معماری ...  بیشتر