نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی شهرسازی دانشگاه شیخ بهائی، اصفهان، ایران.

2 کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه‌ای، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

چکیده

رشد و توسعه شهری فرایندی غیر قابل اجتناب و همواره در حال تغییر و تحول محسوب می شود. یکی از مهمترین دغدغه ها در این توسعه، تعیین جهات مناسب و نحوه گسترش فیزیکی شهر برای جوابگویی به نیازهای فعلی و پیش بینی، برای نیازهای آینده است. چرا که این مهم علاوه بر سیاست های شهرسازی، مسائل اقتصادی- اجتماعی و زیست محیطی بسیاری از مناطق شهری را تحت تأثیر قرار می دهد. در این راستا با توجه به محدودیت زمین برای توسعه شهرها و همچنین مشکلات حاصل از رشد بی رویه و پراکنده شهرها، رشد هوشمند به عنوان یک راهبرد مطرح، مورد توجه قرار گرفته است. رشدی که کمترین آسیب را به محیط وارد کرده و کی شهر سالم جهت زندگی را فراهم می آورد. یکی از رویکردهای مطرح در رشد هوشمند شهرها، توجه به Brownfield ها است. در این رویکرد تأکید بر استفاده مجدد از زمین های شهری است که به دلیل آلودگی و بلا استفاده بودن رو به زوال می روند. رها نمودن این زمین ها باعث بروز مشکلات عدیده ی زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی می شود و به مرور زمان، موجب ضررهای جبران ناپذیری در شهرها می شود. در صورتی که توسعه مجددBrownfield ها علاوه بر ارتقای کیفیات فضایی و کالبدی شهرها، عنصری کلیدی در حرکت به سوی اجتماعات پایدار به شمار می آید.

در مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی، تکوینی و موردی به بررسی اهداف و مزایای توسعه مجدد Brownfield ها پرداخته می شود و فرایند نحوه برخورد با انواع این زمین ها مشخص می شود. در ادامه برای هر چه عینی نمودن مباحث، یک نمونه موردی توسعه مجدد Brownfield ، در کشور انگلستان، در شهر لندن، معرفی می شود و به تشریح چگونگی تبدیل یکBrownfield به یک مجموعه ورزشی که بسیاری از معیارهای پایداری را دارا است، پرداخته می شود. در انتها با استفاده از مطالعات و نتایج به دست آمده، راهکارهایی در راستای استفاده بهینه و مجدد این زمین ها ارائه می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Brownfield Redevelopment, Approach to Sustainable Local Development

نویسندگان [English]

  • Seyed Alireza Noofel 1
  • Parin Kolbadi 2

1 Departeman of Urban Planning, Sheykhbahaee University, Esfahan, Iran.

2 M.Sc. in Regional & Urban Planning, School of Architecture and Environmental Design, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Urban growth is considered nowadays as an inevitable, changing process. In this domain, one of the most necessary concerns is determining its suitable direction and suitable physical expansion in order for responding to both today and future necessities; owing to the fact that this subject affects not only urban-related policies, but also socio-economic and environmental scopes in many urban districts. Accordingly, with regard to limited land for growth, alongside with uncontrolled growth born problems, Smart Growth has attained attention as an important strategy; the growth which has the least harms to the environment and provides a safe city for living. One of the approaches in Smart Growth is having Brownfields in view. In such approach attempts are made to reusing polluted abandoned urban fields. Forgetting such lands leads to serious environmental, social and economic problems and consequently affects the whole city. On the other hand, Brownfield Redevelopment improves spatial and physical qualities of the city and, therefore, is a key element in moving toward sustainable communities. In this research, using descriptive, procreative and case study method, objectives and advantages of Brownfield Redevelopment is scrutinized and managing such fields is determined. Afterwards, for acquiring deeper cognition we introduce a sample experience in England and explain how a Brownfield has changed to a sport complex which is in accordance with many sustainability criteria. In the end, a few actions are extracted in order to shed light on optimized reuse of such lands.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Smart Growth
  • Redevelopment
  • Inner Development
  • Brownfield
  • Sustainability