نویسندگان

1 دانشگاه هنر اصفهان

2 دانشگاه یزد

چکیده

در این مقاله دو روش جدید پارامتریک برای ترسیم گره ارائه شده است. روش‏ های متداول رسم گره، شامل روش سنتی (روش زیر ساختی شعاعی) و هانکین، پارامتریک نیستند. این محدودیت باعث ایجاد پیچیدگی و زمان‏بر بودن ترسیم گره می‏ شود. برای رفع این محدودیت، روش‏ های پیشنهادی ما جهت رسم گره پارامتریک است. با توجه به آن‏که احتمال آسیب به اطراف یک نقش هندسی نسبت به مرکزش بیشتر است، در زمان مرمت با رسم نقوش از مرکز و تعریف خطوط شکل به گونه‏ا ‏ی پارامتریک بر اساس طول دهانه ‏ی مرکزی، می‏ توان از مرکز، سایر قسمت‏‏هایش را نیز رسم کرد که این امکان در روش‏ های پارامتریک پیشنهادی وجود دارد. در این مقاله سوال اصلی این است که آیا می ‏توان با استفاده از دو روش پیشنهادی قسمت‏ های آسیب‏ دیده‏ ی یک گره را بازیابی کرد که نتایج، حاکی از رضایتبخش بودن این روش و همچنین کاهش پیچیدگی‏ های محاسباتی رسم گره است. هدف از این تحقیق، یافتن راه‏ های جدید برای رسم گره می‏ باشد، مطالعه‏ ی این پژوهش کتابخانه‏ ای و روش آن یافته اندوزی و تحلیل محتوا، جستجو در روابط ریاضی و مثلثاتی خطوط گره، یافتن الگوریتم مناسب برنامه‏ نویسی برای گره و نهایتاً ترسیم گره‏ی مورد نظر می‌باشد. نتایج این پژوهش، حاکی از یافتن دو روش جدید قابل اجرا برای ترسیم گره بر روی سطوح مستوی و منحنی است که در مرمت گره‏ های سنتی کاربرد خواهد داشت. مقایسه‏ ی روش‏ های ارائه شده با روش‏ های متداول کنونی نشان می ‏دهد روش‏ های پارامتریک پیشنهادی، پیچیدگی محاسباتی را کمتر نموده به طوری که در روش پیشنهادی دوم کاربر می‏تواند با استفاده از تعداد اضلاع شمسه‏ ی گره و طول دهانه‏ ی مورد نظر، گره را به راحتی رسم کند. در مقایسه‏ ی دو روش پیشنهادی، امکان ویرایش ترسیم گره با جابه ‏جایی نقطه‏ ی برخورد از میانه به مکان دیگر و یا تبدیل یک نقطه به دو نقطه روی یال چند‏ضلعی‏ ها، حسن روش اول نسبت به روش دوم می‏ باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Presentation of Two New Methods in Drawing Girih: A Comparison Study

نویسندگان [English]

  • احمد امین پور 1
  • محمدرضا اولیا 2
  • رضا ابوئی 1
  • بیتا حاجبی 1

1

2

چکیده [English]

In this paper, two new methods in drawing girih are presented. Prevalent methods of drawing girih include traditional and Hankin methods which are not parametric. This limitation causes complication and time consuming in drawing girih. For removing this limitation, our suggested methods are parametric. Because the probability of damaging border of a geometric ornament in traditional buildings is more than that of its center, in the process of restoration with drawing girih from its center and defining lines parametrically based on the length of aperture, other border part of girih can be drawn, which this opportunity exists in our suggested parametric methods. In this work, the main question is that whether two methods can reach suggestion to drawing girih which apply in the restoration. The results show that it can be reached and the complication of girih drawing is reduced. The goal of this research is finding new methods for drawing girih. Methodology of this research is based on gathering information, analyzing data and investigating mathematical equation. The conclusion of this paper is finding two new methods for drawing girih on the flat and round surface which may be applied in restoration of girih. The comparison between suggested methods and prevalent methods shows that our methods reduce complication of calculation such that in the second method, user can draw girih by using number of sides of shames and length of aperture. Comparison between the two new methods shows that the first suggested method provides the possibility of editing with moving contact point from midpoint of polygon sides to other position or with converting midpoint to two point on the polygon sides. This feature does not exist in the second method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drawing Girih
  • Grasshopper Plugin
  • Hankin Infrastructure
  • Visual Programming