استخراج معیارهای هماهنگی و ناهماهنگی نماهای ساختمان با دستگاه بینایی انسان با توجه به اصول بوم شناسی بصری
استخراج معیارهای هماهنگی و ناهماهنگی نماهای ساختمان با دستگاه بینایی انسان با توجه به اصول بوم شناسی بصری

محمدرضا پور جعفر؛ مریم علوی با المعنی

دوره 3، شماره 1 ، دی 1391

https://doi.org/10.30475/isau.2013.61951

چکیده
  همواره تناسب و زیبایی و به عبارتی خوشایندی محیط بصری در حوزه طراحی شهری و معماری امری مهم و مورد توجه بوده است. یکی از مهم ترین و عمده ترین اجزاء محیط بصری شهرها نماهای ابنیه می باشند که نحوه شکل دهی به ...  بیشتر
ارتقای فضای گردشگری دریاجه پارک جنگلی تلو (پیشنهاد طراحی بر مبنای رویکردهای سه گانه اکولوژ یکی، زیبایی شناختی و اجتماعی)
ارتقای فضای گردشگری دریاجه پارک جنگلی تلو (پیشنهاد طراحی بر مبنای رویکردهای سه گانه اکولوژ یکی، زیبایی شناختی و اجتماعی)

مهدی خاک زند؛ شیرین هلالی

دوره 3، شماره 1 ، دی 1391

https://doi.org/10.30475/isau.2013.61952

چکیده
  پدیده هایی نظیر تغییرات جغرافیایی جمعیت، شهرنشینی، جریان های اکولوژیکی انسانی نظیر مهاجرت روستاییان به شهرها و تهاجم شهرنشینان و روستاییان به پایتخت و مراکز صنعتی، پراکنش نامنظم جمعیت در شهرهای بزرگ ...  بیشتر
بررسی تطبیقی رویکردهای سنجش کیفیت در طراحی فضاهای عمومی شهری
بررسی تطبیقی رویکردهای سنجش کیفیت در طراحی فضاهای عمومی شهری

مجتبی رفیعیان؛ علی اکبر تقوایی؛ مسعود خادمی؛ روجا علی پور

دوره 3، شماره 1 ، دی 1391

https://doi.org/10.30475/isau.2013.61953

چکیده
  یکی از مهم ترین معیارهایی که در ارزیابی شهرها و محیط های شهری لحاظ می شود ، کیفیت عرصه های عمومی شهری موجود در آن است و این واقعیت اجتناب ناپذیر است که کیفیت این فضاها معیار سنجشی برای میزان مطلوبیت شهرها ...  بیشتر
خوانش ساختار شهر؛ گامی به سوی شکل شناسیِ شهری
خوانش ساختار شهر؛ گامی به سوی شکل شناسیِ شهری

سید عبدالهادی دانشپور؛ مریم روستا

دوره 3، شماره 1 ، دی 1391

https://doi.org/10.30475/isau.2013.61954

چکیده
  یکی از پرسش های مهم طراحان و برنامه ریزان شهری که پاسخ های آن، گاه، محل افتراق و اختلاف نظر اهالی این رشته ها بوده، این است که؛ شکل شهر چیست؟ وقتی از شکل یک شهر صحبت میکنیم، دقیقاً کدام اجزا و عناصر و ابعاد ...  بیشتر
سنجش معیار های موثر بر ایجاد محورهای پیاده مدار با بکارگیری سیستم اطلاعات مکانی(GIS) و چیدمان فضا
سنجش معیار های موثر بر ایجاد محورهای پیاده مدار با بکارگیری سیستم اطلاعات مکانی(GIS) و چیدمان فضا

مصطفی عباس زادگان؛ عباس آذری

دوره 3، شماره 1 ، دی 1391

https://doi.org/10.30475/isau.2013.61955

چکیده
  در بررسی مسائل پیچیده شهری، شبیه سازی و مدلسازی فضاهای شهری می تواند در شناسایی و سنجش کیفیت فضاها کمک شایانی نماید. در این پژوهش برای ایجاد معابر پیاده مدار پنج معیار پیوستگی و ارتباطات، امنیت، توانائی ...  بیشتر
تحلیل کیفیت بصری فضای مسکونی با توجه به قابلیت و میزان دید (نمونه موردی: خانه های بافت قدیم بوشهر)
تحلیل کیفیت بصری فضای مسکونی با توجه به قابلیت و میزان دید (نمونه موردی: خانه های بافت قدیم بوشهر)

مهران علی الحسابی؛ سید باقر حسینی؛ فاطمه نسبی

دوره 3، شماره 1 ، دی 1391

https://doi.org/10.30475/isau.2013.61956

چکیده
  کیفیت بصری یکی از جنبه های مهم کیفی محیط و بالاخص فضای مسکونی است. از ابعاد کیفیت بصری، قابلیت و میزان دید می باشد که بندیکت پایه گذار روشی برای سنجش آن با استفاده از ایزوویست بود. برای تحلیل قابلیت دید ...  بیشتر
طراحی میدان راه آهن مشهد با تکیه بر اصول ادراک محیط
طراحی میدان راه آهن مشهد با تکیه بر اصول ادراک محیط

راضیه رضازاده؛ سارا میر حیدر

دوره 3، شماره 1 ، دی 1391

https://doi.org/10.30475/isau.2013.61957

چکیده
  شکل گیری رفتار انسان در محیط برآیندی از انگیزه ها، نیازهای فرد، قابلیت محیط و نحوه ادراک اوست. در این بین فضای شهری مکانی برای مکاشفه، صحنه ملاقات و دیدار انسان ها شده و عدم توجه به آن موجب بحران ادراکی ...  بیشتر
بررسی خودکفایی در شهرهای جدید مقایسه تجربه ایران (شهر جدید هشتگرد) و کره جنوبی
بررسی خودکفایی در شهرهای جدید مقایسه تجربه ایران (شهر جدید هشتگرد) و کره جنوبی

علی یاران؛ حامد محمدی خوشبین

دوره 3، شماره 1 ، دی 1391

https://doi.org/10.30475/isau.2013.61958

چکیده
  شهرهای جدید به عنوان یک تجربه نو در نظام شهرنشینی ایران مطرح هستند. شهرهایی که در ابتدا با هدف حل مسایل و مشکلات شهری ایران مطرح گردیده، اما باگذشت زمان اغلب این شهرها با عدم جلب رضایت ساکنین مواجه شدند. ...  بیشتر