شناخت و امکان‌سنجی بکارگیری سیستم مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM) در آموزش معماری ایران
شناخت و امکان‌سنجی بکارگیری سیستم مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM) در آموزش معماری ایران

مرجان لطیفی اسکویی؛ سید امیر سعید محمودی؛ الهام ناظمی

دوره 11، شماره 1 ، تیر 1399، ، صفحه 145-166

https://doi.org/10.30475/isau.2020.222331.1368

چکیده
  گرچه امروزه مدل‌سازی اطلاعات ساختمان و آموزش آن از موضوعات مهم و رو به رشدی در عناوین پژوهش­های اخیر در جهان به شمار می­رود، اما این جریان نوین بخصوص آموزش آن درکشور ایران نادیده گرفته شده است. پژوهش ...  بیشتر