الگوی منظر آوا در باغ‌های قاجار شیراز
الگوی منظر آوا در باغ‌های قاجار شیراز

امین حبیبی؛ سارا رحمانی؛ مهسا سعیدی زاده؛ نگار مکاری

دوره 12، شماره 2 ، دی 1400، ، صفحه 281-292

https://doi.org/10.30475/isau.2020.222202.1367

چکیده
  منظر صوتی محرک احساسی است که کیفیت فضاهای مختلف را تحت تاثیر قرار می‌دهند. در باغ ایرانی صوت جزیی جدایی‌ناپذیر از ادراک فضایی تلقی می‌شود که بر رفتار افراد در فضا و به طور کلی کیفیت فضایی تاثیر دارد. ...  بیشتر
ارزیابی منظر صوتی در فضاهای شهری (نمونه موردی پیاده راه خیام، شهر ارومیه)
ارزیابی منظر صوتی در فضاهای شهری (نمونه موردی پیاده راه خیام، شهر ارومیه)

محمود قلعه نویی؛ نسرین محسن حقیقی

دوره 7، شماره 2 ، دی 1395

https://doi.org/10.30475/isau.2017.62035

چکیده
  صوت و منظر صوتی به عنوان محرک های احساس هستند که کیفیت فضاهای شهری را تحت الشعاع قرار می دهند. صوت به عنوان جزئی تفکیک ناپذیر از اتمسفر شهری بر رفتار عابران، انتخاب فضا برای ماندن یا عبور، ادراک عابران ...  بیشتر