مقاله پژوهشی
سنجش کیفیت‌های محیطی در دروازه شهر و اولویت‌بندی آنها با استفاده از فرایند تحلیل شبکه‌ای
سنجش کیفیت‌های محیطی در دروازه شهر و اولویت‌بندی آنها با استفاده از فرایند تحلیل شبکه‌ای

کیومرث حبیبی؛ اسماعیل شیعه؛ مهدی سعیدی

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1398، صفحه 5-23

https://doi.org/10.30475/isau.2019.131418.

چکیده
  دروازه شهر یکی از اصلی ترین اجزاء ساختار فضایی و کالبدی شهر است که از کارکردها و عملکردهای ویژه‌ای برخوردار می­باشد. دروازه شهر حد واسط و مفصل ارتباط دهنده محیط پیرامونی شهر و محیط انسان ساخت داخلی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ارزیابی عملکرد سیستم های ایستای انرژی (دیوار ترومپ و پدیده گلخانه ای) بر میزان مصرف انرژی ساختمان در اقلیم سرد
ارزیابی عملکرد سیستم های ایستای انرژی (دیوار ترومپ و پدیده گلخانه ای) بر میزان مصرف انرژی ساختمان در اقلیم سرد

مهسا قدیری مقدم؛ وحید وزیری؛ هانیه صنایعیان؛ حجت اله رشید کلویر

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1398، صفحه 25-36

https://doi.org/10.30475/isau.2019.87945

چکیده
  در دهه های اخیر به دنبال افزایش مصرف انرژی و استفاده بیش از حد از منابع تجدیدناپذیر در بخش ساختمان، گرمایش خورشیدی ایستا یکی از استراتژی های طراحی معماری برای استفاده کارآمد از انرژی می باشد. دیوار ترومپ ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تغییرات شیوه زندگی و الگوی کالبدی خانه و تاثیرات متقابل آنها از دوران زندیه تا امروز(مطالعه موردی: شهرستان مراغه)
تغییرات شیوه زندگی و الگوی کالبدی خانه و تاثیرات متقابل آنها از دوران زندیه تا امروز(مطالعه موردی: شهرستان مراغه)

سید عباس یزدانفر؛ زهره ناصردوست

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1398، صفحه 37-60

https://doi.org/10.30475/isau.2019.90968

چکیده
  خانه محیطی برای شکل گیری فعالیت های فردی و اجتماعی به منظور تأمین بخشی از نیازهای مادی و غیرمادی افراد می باشد. در عصر حاضر الگوی فرهنگی و رفتاری در طراحی فضاهای مسکونی به عنوان مؤثرترین مؤلفه شکل ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ترجیحات زیبایی شناختی پروخالی در جداره های با الگوی معماری سنتی (مطالعه موردی: خانه های تاریخی تبریز)
ترجیحات زیبایی شناختی پروخالی در جداره های با الگوی معماری سنتی (مطالعه موردی: خانه های تاریخی تبریز)

علی یاران؛ مسعود وحدت طلب؛ حامد محمدی خوش بین

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1398، صفحه 61-77

https://doi.org/10.30475/isau.2019.90965

چکیده
  کثرت گرایی دوران معاصر در شکل گیری سبک ها و آثار مختلف هنری، به تعاریف متنوع و گاه متناقض از زیبایی شناسی منجر گردیده و درنتیجه شاخص های زیبایی شناسی دچار به هم ریختگی شده است. سنجه زیبایی شناختی، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ارائه تعریفی جامع از معماری در بررسی مجموعه های صنعتی با نگرش سیستمی
ارائه تعریفی جامع از معماری در بررسی مجموعه های صنعتی با نگرش سیستمی

جواد گودینی؛ محسن وفامهر

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1398، صفحه 79-93

https://doi.org/10.30475/isau.2019.97131

چکیده
  نوشتار حاضر حاکی از آن بوده که دانش ما از معماری مجموعه های صنعتی (نسبت به دیگر کاربری ها)، محدود است. جدا از کم بودن پژوهشهای معماری در خصوص مجموعه های صنعتی، یکی دیگر از چالش های کلیدی این عرصه، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
جستاری پیرامون نور و مصادیق آن در معماری ایرانی؛ رهیافتی بسوی معنا در معماری
جستاری پیرامون نور و مصادیق آن در معماری ایرانی؛ رهیافتی بسوی معنا در معماری

فریبا البرزی؛ فرح حبیب؛ ایرج اعتصام

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1398، صفحه 95-111

https://doi.org/10.30475/isau.2019.87948

چکیده
  نقش نور در تداعی معنا در فضاهای معماری قابل تأمل است و این مهم در معماری فضاهای مذهبی به ویژه مساجد به گونه ای درخور توجه تجلی یافته است. از دیرباز در بسیاری از مساجد و اماکن مذهبی توجه معماران و سازندگان ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیل مورفولوژیک معماری مسکونی مدرن در کشورهای ترکیه و ایران (نمونه موردی: کاخ چانکایا و کاخ سعدآباد)
تحلیل مورفولوژیک معماری مسکونی مدرن در کشورهای ترکیه و ایران (نمونه موردی: کاخ چانکایا و کاخ سعدآباد)

محمدحامد موسوی؛ خسرو افضلیان

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1398، صفحه 113-126

https://doi.org/10.30475/isau.2019.97167

چکیده
  بعد از ورود مدرنیسم به خاورمیانه کشورهای این منطقه در مواجهه با این موج، موجب شد تا قطع ارتباط با گذشته نمادین و بصری، نخستین دستاوردی شود که جمهوری ترکیه به رهبری مصطفی کمال آتاترک به دست آورد. ترکیه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تأثیر تنوع محرک بصری در خلاقیت طراحی دانشجویان طرح یک معماری
تأثیر تنوع محرک بصری در خلاقیت طراحی دانشجویان طرح یک معماری

محمد علی اشرف گنجوئی؛ محمودرضا ثقفی؛ محمد ایرانمنش

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1398، صفحه 127-140

https://doi.org/10.30475/isau.2019.87944

چکیده
  در حوزه خلاقیت، مطالعات متعددی در خصوص انواع محرک بین حوزه (تشابه ساختاری با مساله طراحی) و درون حوزه (مشابه با مساله طراحی) در مرحله ایده پردازی طراحی انجام شده است، با این وجود بررسی تأثیر تنوع یا ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
استفاده ترکیبی از چند روش در امکان سنجی قابلیت پیاده مداری معابر شهری
استفاده ترکیبی از چند روش در امکان سنجی قابلیت پیاده مداری معابر شهری

پویان شهابیان

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1398، صفحه 141-158

https://doi.org/10.30475/isau.2019.131810.

چکیده
  پیاده مداری اهمیتی اساسی در ادراک هویت فضایی و دریافت کیفیت محیط دارد و به این لحاظ مورد توجه نظریه پردازان متعددی قرار گرفته است. با توجه به تلاش های اخیر برنامه ریزان و طراحان جهت تشویق مردم به پیاده ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
معیارهای مرکزیت جهت تحلیل چیدمان عملکردی فضا
معیارهای مرکزیت جهت تحلیل چیدمان عملکردی فضا

رمیصاء رحمتی گواری؛ منصوره طاهباز؛ سید هادی قدوسی فر؛ فاطمه زارع میرک‌آباد

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1398، صفحه 159-173

https://doi.org/10.30475/isau.2019.97236

چکیده
  با پیدایش نظریة نحوفضا در معماری، امکان تبدیل پلانهای معماری به گراف به وجود آمد و به دنبال آن تئوری گراف به عنوان یکی از اصلی ترین روش ها جهت تحلیل چیدمان فضائی مطرح شد. از ویژگی های مطرح در تئوری گراف ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
چگونگی بازتاب جلوه های میان متنی در بازخوانش معماری معاصر ایران
چگونگی بازتاب جلوه های میان متنی در بازخوانش معماری معاصر ایران

سحر علینژادمجیدی؛ وحید شالی امینی؛ هما ایرانی بهبهانی؛ محمد ضیمران

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1398، صفحه 175-196

https://doi.org/10.30475/isau.2019.97237

چکیده
  دوگانه انگاری خلاقیت و نووارگی در مقابل اثرپذیری، پیوندگونی و خویشاوندی میان آثار از بحث هایی است که به ویژه پس از مدرنیته همواره بر هنر و معماری سایه افکنده است. این پژوهش در تلاش است با رهیافت به ...  بیشتر