بررسی کارآیی راه های خروج ساختمان در تخلیه اضطراری آتش به روش تحلیل نر م افزاری (نمونه موردی: یک مدرسه در تهران)
بررسی کارآیی راه های خروج ساختمان در تخلیه اضطراری آتش به روش تحلیل نر م افزاری (نمونه موردی: یک مدرسه در تهران)

آزاده شمسی؛ لیلا میرسعیدی؛ کیوان فرخ زاد

دوره 7، شماره 2 ، دی 1395

https://doi.org/10.30475/isau.2017.62026

چکیده
  تاخیر چند دقیقهای درتخلیه کاربران در حوادث، به ویژه درساختمانهای آموزشی به دلیل حجم بالای جمعیت اثر قابل توجهی درافزایش خسارت جانی دارد. بدین منظور تعداد و موقعیت راههای خروج این ساختمانها باید متناسب ...  بیشتر
بازشناسی تحولات معماری در مجموعه تاریخی بازار اهر
بازشناسی تحولات معماری در مجموعه تاریخی بازار اهر

اسداله شفیع زاده؛ محمدرضا ابراهیمی

دوره 7، شماره 2 ، دی 1395

https://doi.org/10.30475/isau.2017.62027

چکیده
  یکی از ساختارهای هویت بخش به سیمای کالبدی شهر اهر، مجموعۀ تاریخی بازار است . این مجموعۀ تاریخی علیرغم این که در زمرة آثار فاخر معماری ایرانی قرار دارد، تاکنون از بررسیهای کافی در زمینۀ شناخت تاریخی و ...  بیشتر
تاثیر باد و آفتاب در تعدیل شرایط گرمایی خانه های بوشهر نمونه موردی: خانه گلشن
تاثیر باد و آفتاب در تعدیل شرایط گرمایی خانه های بوشهر نمونه موردی: خانه گلشن

نیلوفر نیکقدم

دوره 7، شماره 2 ، دی 1395، صفحه 29-46

https://doi.org/10.30475/isau.2017.62028

چکیده
  حاشیه جنوبی ایران دارای یکی از بحرانی ترین اقلیم های جهان و توجه به مولفه های اقلیمی در فرآیند طراحی خانه ها در این منطقه ضروری است. بکارگیری جریان هوا در کنار محافظت از گرما و تابش از موثرترین راهکارها ...  بیشتر
تبیین راهکارهای اجرایی دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران با تاکید بر آسیب شناسی و ساماندهی کیفیت وضع موجود
تبیین راهکارهای اجرایی دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران با تاکید بر آسیب شناسی و ساماندهی کیفیت وضع موجود

سید غلامرضا اسلامی؛ سید یحیی اسلامی؛ رضا نقدبیشی

دوره 7، شماره 2 ، دی 1395

https://doi.org/10.30475/isau.2017.62029

چکیده
  پژوهش حاضر با توجه به تغییرات در ساختار مدیریتی دانشکده هنرهای زیبا که منجر به تبدیل وضعیت قبلی به پردیس گردید و با هدف تهیه ی طرح جامعی که در سه حوزه ی مدیریت اجرایی، میانی و راهبردی در سه مرحله ی زمانی ...  بیشتر
تحلیل تطبیقی ساختار اصلی شهر تبریز از اواخر دوره قاجار تا معاصر با استفاده از تکنیک چیدمان فضایی
تحلیل تطبیقی ساختار اصلی شهر تبریز از اواخر دوره قاجار تا معاصر با استفاده از تکنیک چیدمان فضایی

مهدی روشنی؛ آرش ثقفی اصل

دوره 7، شماره 2 ، دی 1395

https://doi.org/10.30475/isau.2017.62030

چکیده
  پیچیدگی موضوع برنامه ریزی و طراحی شهری امروزه به اندازه ای می باشد که به سختی می توان با در نظر گرفتن همه موارد و تأثیرات متقابل بین عناصر به تحلیل و اتخاذ تصمیم مناسب پرداخت. با این وضعیت استفاده از روش ...  بیشتر
کاربرد مدل تلفیقی  SWOT-AHP در طراحی محصولات بهداشتی  (مورد مطالعه: طراحی مسواک برای معلولین حرکتی)
کاربرد مدل تلفیقی  SWOT-AHP در طراحی محصولات بهداشتی  (مورد مطالعه: طراحی مسواک برای معلولین حرکتی)

حسن صادقس نائینی؛ سیده میترا رفیعی

دوره 7، شماره 2 ، دی 1395

https://doi.org/10.30475/isau.2017.62031

چکیده
  در دنیای امروز، رقابت در بین تولیدکنندگان و به تبع آن طراحان محصول از ظرافت ها و ویژگی های خاصی برخوردار است از این رو فرآیندهای تصمیم گیری در روند ایده پردازی تا طراحی و تولید از پیچیدگی و حساسیت های ...  بیشتر
بررسی اهمیت و نحوه آموزش نقد بنا به دانشجویان رشته معماری از دیدگاه اساتید معماری ایران
بررسی اهمیت و نحوه آموزش نقد بنا به دانشجویان رشته معماری از دیدگاه اساتید معماری ایران

سینا رزاقی اصل؛ افروز رحیمی آریایی

دوره 7، شماره 2 ، دی 1395

https://doi.org/10.30475/isau.2017.62032

چکیده
  آموزش معماری از موضوعاتی است که می تواند در جریان رشد معماری ایران و ترسیم آینده نقش بسزایی داشته باشد. در این بین به اعتقاد برخی فرهنگ نقد جزء ساختاری و هویت بخش آموزش در دانشکده های معماری است . درواقع ...  بیشتر
تحلیلی مقایسه ای بر خوانش مدرنیستی و پسامدرنیستی اثر معماری
تحلیلی مقایسه ای بر خوانش مدرنیستی و پسامدرنیستی اثر معماری

الهه رحمانی؛ ایرج اعتصام؛ مصطفی مختاباد امرئی

دوره 7، شماره 2 ، دی 1395

https://doi.org/10.30475/isau.2017.62033

چکیده
  "نقد اثر معماری" با بررسی خود بنا آغاز میشود؛ اما خاستگاهش، در بنیانهای نظری معماری است. با دانستن این مهم که "نقد" و "نظریه"، دو مقوله مرتبطند، هدف نقد بهعنوان زیرمجموعه تئوری، تفسیر و ارزیابی آثار برمبنای ...  بیشتر
نقش تکنولوژی حمل و نقل شهری بر بافت کالبدی محله های تاریخی در دوران معاصر (نمونه موردی محله خیابان و درب کوشک شهر قزوین)
نقش تکنولوژی حمل و نقل شهری بر بافت کالبدی محله های تاریخی در دوران معاصر (نمونه موردی محله خیابان و درب کوشک شهر قزوین)

مهرنوش حسن زاده؛ حسین سلطان زاده

دوره 7، شماره 2 ، دی 1395

https://doi.org/10.30475/isau.2017.62034

چکیده
  تکنولوژی های نوین شهرسازی که در چرخه نیاز تعریف و بازتعریف می شوند؛ در هر عرصه ای از محیط های شهری قابلیت حضور دارد. میزان و نحوه تأثیرگذاری آن در طی ادوار تاریخی تابع شرایط بسیار پیچیده ای است که در یکی ...  بیشتر
ارزیابی منظر صوتی در فضاهای شهری (نمونه موردی پیاده راه خیام، شهر ارومیه)
ارزیابی منظر صوتی در فضاهای شهری (نمونه موردی پیاده راه خیام، شهر ارومیه)

محمود قلعه نویی؛ نسرین محسن حقیقی

دوره 7، شماره 2 ، دی 1395

https://doi.org/10.30475/isau.2017.62035

چکیده
  صوت و منظر صوتی به عنوان محرک های احساس هستند که کیفیت فضاهای شهری را تحت الشعاع قرار می دهند. صوت به عنوان جزئی تفکیک ناپذیر از اتمسفر شهری بر رفتار عابران، انتخاب فضا برای ماندن یا عبور، ادراک عابران ...  بیشتر
عوامل موثر در ایجاد دلبستگی به مکان در خوابگاه های دانشجویی  (نمونه موردی: خوابگاه دانشگاه سمنان)
عوامل موثر در ایجاد دلبستگی به مکان در خوابگاه های دانشجویی  (نمونه موردی: خوابگاه دانشگاه سمنان)

ساجده خراباتی؛ سید عباس یزدانفر

دوره 7، شماره 2 ، دی 1395

https://doi.org/10.30475/isau.2017.62036

چکیده
  مسکن دانشجویی ضروری ترین نیاز دانشجویان غیر بومی می باشد. این دانشجویان با ورود به خوابگاه و دوری از خانواده، بخش زیادی از حمایت های اجتماعی خانواده و جامعه بومی خود را از دست می دهند و دچار احساس تنهایی، ...  بیشتر
سنجش میزان راندمان عملکردی فضا در انواع سازمان فضایی بناهای درمانی با استفاده از تکنیک نحو فضا (نمونه ی موردی: سنجش موقعیت ایستگاه پرستاری در بخش بستری)
سنجش میزان راندمان عملکردی فضا در انواع سازمان فضایی بناهای درمانی با استفاده از تکنیک نحو فضا (نمونه ی موردی: سنجش موقعیت ایستگاه پرستاری در بخش بستری)

علی اکبر حیدری؛ یعقوب پیوسته گر؛ مریم کیایی

دوره 7، شماره 2 ، دی 1395

https://doi.org/10.30475/isau.2017.62037

چکیده
  میزان راندمان عملکردی هر فضا تاثیر مستقیمی بر الگوی های رفتاری- حرکتی کاربران آن فضا دارد. این میزان در انواع کاربری ها متغیر است و در اولویت بندی طراحی، جایگاه متفاوتی دارد. در بناهای درمانی، توجه به ...  بیشتر
ارزیابی کیفیت فضاهای باز پردیس مرکزی دانشگاه تبریز
ارزیابی کیفیت فضاهای باز پردیس مرکزی دانشگاه تبریز

رحمت محمدزاده؛ ناهید رضائی

دوره 7، شماره 2 ، دی 1395

https://doi.org/10.30475/isau.2017.62038

چکیده
  بدنبال تغییر و تحولات ایجاد شده در عرص ههای علمی و آموزشی و لزوم توجه به امر آموزش در فضاهای باز، طراحی محوطه های دانشگاهی از اهمیت بسزایی برخوردار شده است. با چنین درکی، بررسی سایت دانشگاه تبریز به دلیل ...  بیشتر
روند شکل گیری حفاظت معماری از منظر فهم تاریخ
روند شکل گیری حفاظت معماری از منظر فهم تاریخ

اصغر محمدمرادی؛ فاطمه مهدیزاده سراج؛ حجت اله عبدی اردکانی؛ آتس سا امیر کبیریان

دوره 7، شماره 2 ، دی 1395

https://doi.org/10.30475/isau.2017.62039

چکیده
  آنچه که امروز تحت عنوان حفاظت معماری شناخته می شود، نه به یکباره و نه لزوماً در شکل امروزی آن بلکه در یک سیر تحول تاریخی و در پی تحولات اساسی در اندیشه و عمل افراد در اعصار مختلف شکل گرفته است . حفاظت معماری ...  بیشتر
پژوهشی بر روند تغییرات چیدمان ساختمان های راکتور و توربین در نسل های مختلف نیروگاه های آب سبک تحت فشار
پژوهشی بر روند تغییرات چیدمان ساختمان های راکتور و توربین در نسل های مختلف نیروگاه های آب سبک تحت فشار

امیر بهرامی پناه

دوره 7، شماره 2 ، دی 1395

https://doi.org/10.30475/isau.2017.62040

چکیده
  حدود دو سوم برق تولیدی کل نیروگاه های مختلف هسته ای جهان، در نیروگاه های هسته ای آب سبک تحت فشار تولید میگردد. کشورهای متعددی در طراحی و توسعه این نیروگاه ها بر پایه تکنولوژی های مشابه و یا متفاوت نقش داشته ...  بیشتر
بررسی عناصر هویت ساز در کالبد خارجی ساختمانهای بلند مرتبه مسکونی در شهر تهران
بررسی عناصر هویت ساز در کالبد خارجی ساختمانهای بلند مرتبه مسکونی در شهر تهران

علی یاران؛ حسین بهرو

دوره 7، شماره 2 ، دی 1395

https://doi.org/10.30475/isau.2017.62041

چکیده
  زمینه و هدف: نما، یکی از عوامل تأثیر گذار بر معماری در مقیاس خرد و شهرسازی در مقیاس کلان است. از نما به عنوان فصل مشترک معماری و شهرسازی یاد می شود. شناخت مولفه های هویت ساز در این عنصر تأثیر گذار، که مستقیما ...  بیشتر
ارسی، راهکاری برای کنترل نور روز نمونه های موردی: خانه های دورهِ ی قاجار در قزوین
ارسی، راهکاری برای کنترل نور روز نمونه های موردی: خانه های دورهِ ی قاجار در قزوین

یوسف گرجی مهلبانی؛ علی اصغر مفرد بوشهری

دوره 7، شماره 2 ، دی 1395

https://doi.org/10.30475/isau.2017.62042

چکیده
  امروزه با توجه به این که افراد درصد قابل توجهی از ساعات روز را در ساختمان ها و محیط های مصنوع می گذرانند، تأمین نور طبیعی در این فضاها ضروری است. از طرفی باید دقت شود تابش خورشید می تواند منجر به ورود گرما ...  بیشتر